Strefa dropowania

Strefa dropowania (ang. Dropping Zone) w Regułach Gry w Golfa jest zdefiniowana jako specjalny obszar „gdzie piłki mogą lub muszą być dropowane, gdy nie jest możliwe lub praktyczne postępowanie” zgodne z inną regułą odpowiednią do sytuacji. Najczęściej takie strefy wyznaczane są, gdy przerzucenie piłki nad obszarem kary może być zbyt trudne dla niektórych graczy. Reguły pozwalają również na wyznaczenie strefy dropowania również w innych przypadkach. Może to być:

  • niewłaściwy green,
  • nienormalne warunki ziemne,
  • utrudnienie nieruchome,
  • niebezpieczne zwierzę lub
  • piłka nie do zagrania.

Strefy te z zasady powinny raczej stanowić dodatkową opcję uwolnienia. Nie powinny być obowiązkowe. Jednakże Komitet lub pole może również zarządzić stosowanie strefy dropowania jako jedynej opcji uwolnienia. Kiedy taka strefa jest używana często lub na stałe, jej lokalizacja i związane z nią procedury uwolnienia są opisane w regułach lokalnych.

Strefy dropowania są oznaczane na polu białymi liniami malowanymi na ziemi, dedykowanym znacznikiem, palikiem lub tablicą. Jeśli strefa jest wyznaczona linią, to linia ta znajduje się w strefie dropowania.

W opisach na ziemi lub na tablicach strefa dropowania (DROPPING ZONE) jest często określana skrótem DZ albo czasami jako DROP ZONE.

strefa dropowania na polu golfowym

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: kwiecień 2021