Utrudnienie

« Back to Glossary Index

Utrudnienie (sztuczne):

Sztuczne utrudnienie (ang. obstruction) to sztuczny (niestworzony przez naturę) obiekt na polu golfowym za wyjątkiem  integralnej części pola i obiektu granicznego. Może być traktowany jako:

  • sztuczne utrudnienie ruchome – jeśli obiekt może być przesunięty w łatwy sposób bez niepotrzebnego opóźniania gry i powodowania uszkodzeń, albo
  • sztuczne utrudnienie nieruchome – jeśli obiekt nie może być przesunięty w łatwy sposób.