Wskaźnik Procentowy

« Back to Glossary Index

Wskaźnik procentowy:

Wskaźnik procentowy (ang. Handicap allowance) to część wartości Handicapu Pola określona przez Komitet Turniejowy. Służy do obliczenia Handicapu Gry, czyli liczby uderzeń handicapowych przysługujących graczowi w turnieju. Wskaźnik ten wyrażany jest w procentach.

więcej o wskaźniku procentowym jest tutaj

Poprzedni