Kąt lie

Nominalny kąt lie

Kąt lie kija golfowego jest kątem pomiędzy osią szaftu i stopą główki (podłożem) przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (rowki na licu równoległe do podłoża) – szczegóły na rysunku poniżej.

Kąt lie

 

Typowe wartości kąta lie

Standardowo kąt lie driverów i woodów mieści się w zakresie od 56 do 60 stopni, dla kijów hybryd / rescue od 58 do 62 stopni, dla ironów od 61 do 64 stopni. W kijach typu wedge kąt lie prawie zawsze wynosi 63 albo 64 stopnie.

 

Pomiar kąta lie

Pomiar kąta lie przy użyciu kątomierza może być trudny w praktyce. Kąt lie można również obliczyć na podstawie dwóch wymiarów: długości kija i wysokości butt (końca kija/gripu) nad podłogą przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia. Jest to łatwe przeliczenie za pomocą kalkulatora poniżej.

Obliczanie kąta Lie 

Flat lie i Up lie

Czasami, w procesie dopasowywania kijów, kąt lie powinien jest zmieniany. Wówczas, jeśli kąt jest zmniejszany, kij staje się bardziej płaski czyli „flatter”. Odpowiednio, jeśli kąt jest zwiększany, kij staje się bardziej pionowy czyli „upright”.

Zmiana kąta lie określana jest w stopniach: odpowiednia liczba stopni ( zazwyczaj 1 … 3 ) flat albo up. Rysunek poniżej pokazuje przykład zmiany kąta lie 60 stopni o 4 stopnie up i flat.

Upright lie

Flat lie

 

 

powrót do: Kij golfowy

aktualizacja: sierpień 2016