Korelacja między długością kija i masą główki

Jeśli w wyniku dopasowania długości kija zmiana długości jest większa niż 2,5 cm (1 cal), to w rezultacie następuje odczuwalna zmiana wartości swingweight i momentu bezwładności (MOI) kija. Efekt ten można częściowo skompensować odpowiednią korektą kąta lie, ale całkowita kompensacja może okazać się niemożliwa.

Popularna reguła „spod grubego palca” wskazuje, że ¼ cala długości kija można zastąpić zmianą masy główki kija o 3 gramy. Jest to jedynie zasada ogólna, a prawdziwe wartości zależą od długości kija.

Poniższy kalkulator oblicza dokładniej jak zredukować odczuwalne zmiany bezwładności / ciężaru kija spowodowane zmianą jego długości po dopasowywaniu kija do gracza. Kalkulator pokazuje jaką masę trzeba dodać lub ująć od główki kija w celu utrzymania niezmienionych wartości:
(i) Swingweight
(ii) MOI
przy zadanej zmianie długości kija.

Sposób pomiaru odległości środka ciężkości całego kija od krawędzi gripu jest opisany tutaj.

 

powrót do: Długość kija

aktualizacja: maj 2020