Ready Golf

« Back to Glossary Index

Ready golf:

Zasady „Ready Golf” są stosowane w celu przyspieszenia tempa rozgrywania rundy golfa. Stosowane są na całym terenie pola: tee, green, fairway etc.

Tradycyjna kolejność uderzania piłki w rundzie golfa opiera się na dwóch zasadach:

  • Na teeHonor (najlepszy gracz uderza pierwszy)
  • Poza tee – Odległość od dołka (gracz najbardziej oddalony od dołka gra pierwszy)

Podstawowe zasady Ready Golf:

  • Każdy z graczy powinien być gotowy do wykonania uderzenia tak wcześnie, jak jest to możliwe.
  • Jeśli gracz, który powinien uderzać piłkę według tradycyjnych zasad nie jest jeszcze gotowy, to uderzenie wykonuje inny gracz, który jest już gotowy do gry.
  • Jeśli nie można znaleźć piłki innego gracza, to przed dołączeniem do poszukiwań gracz uderza swoją piłkę.
  • Jeśli na greenie nie jest konieczne podniesienie piłki, to gracz dobija piłkę do dołka z małej odległości bez jej zaznaczania.

Ready Golf” oznacza bycie gotowym do gry, a nie grę, kiedy jesteś gotowy!