Handicap początkowy

W celu otrzymania swojego pierwszego Handicapu (Handicap początkowy), gracz w Europie musi zgłosić co najmniej jeden wynik rundy uzyskany na 18 lub na 9 dołkach. Na innych kontynentach jest to minimum 3 wyniki 18 dołkowe. W czasie tych rund początkujący gracz otrzymuje 3 uderzenia handicapowe na każdym dołku (54 uderzenia w rundzie 18 dołkowej i 27 uderzeń w rundzie 9 dołkowej).

Do celów handicapowych liczba uderzeń na dołkach jest korygowana poprzez zastosowanie ograniczenia liczby uderzeń na każdym rozegranym dołku do wartości par+5 (maksymalny wynik dołka).

Takie Skorygowane Wyniki Brutto są przeliczane na Nadwyżki Handicapowe zapisywane następnie w historii wyników gracza. Wartości Nadwyżek Handicapowych są podawane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Handicap początkowy jest obliczany poniżej na podstawie zgłoszonych Nadwyżek Handicapowych. Jego maksymalna wartość wynosi 54,0.

 

 

.

powrót do: Handicap

aktualizacja: lipiec 2016