Kalibracja pola golfowego

Kalibracja

Wszystkie pola golfowe są kalibrowane po to, aby umożliwić graczom wykorzystanie ich Handicapów na dowolnym polu na świecie i wyrównanie szans we współzawodnictwie z innymi golfistami. Kalibracja pozwala graczowi na otrzymanie wystarczającej liczby uderzeń handicapowych, aby móc wygrać z każdym innym golfistą, nawet jeśli przeciwnik jest graczem scratch. Bez kalibracji nie byłoby możliwe zgłaszanie wyników do celów handicapowych ani bieżące uaktualnianie Handicapów.


Zobacz aktualne dane kalibracji pól w Polsce


Procedura kalibracji ma na celu określenie stopnia trudności gry na polu w normalnych, przeciętnych warunkach. Jest szczegółowo opisana w podręczniku USGA Course Rating System ™. Procedura obejmuje przede wszystkim określenie efektywnej długości gry wszystkich dołków. Ponadto zawiera także pomiary fairway’ów, ocenę bunkrów, pomiar wielkości i ukształtowania green’ów, określenie odległości do przeszkód i granic pola, itp. Po ocenie wszystkich elementów zespół kalibracyjny gra na polu golfowym. Ma to na celu sprawdzenie warunków z punktu widzenia gracza. Wyjaśniane są też wszelkie wątpliwości lub pytania, które mogą pojawić się przy niektórych dołkach lub uderzeniach.

kalibracja pola golfowego - przewodnik

 

Wspóczynniki CR i SR

Podczas kalibracji pola wyznaczane są dwie wartości liczbowe dla każdego zestawu tee. Są to Course Rating i Slope Rating.

Course Rating (CR) to liczba zbliżona do par pola, która wskazuje poziom trudności pola golfowego dla gracza scratch (Handicap 0,0) przy przeciętnym stanie pola golfowego i w normalnych warunkach pogodowych. CR jest wyrażana jako liczba z jedną cyfrą dziesiętną, na przykład 71,8.

Slope Rating (SR) to liczba, która reprezentuje względną trudność pola dla graczy, którzy nie są graczami scratch w porównaniu do graczy scratch. Jest to liczba całkowita z przedziału od 55 do 155. Pole o przeciętnym poziomie trudności gry ma SR równe 113.

Wartości CR i SR są używane do przeliczenia Handicapu gracza na Handicap Pola, który wskazuje liczbę uderzeń handicapowych w rundzie danego golfisty z określonego zestawu tee.
więcej o Handicapie Pola …

Informacje o wartościach Course Rating i Slope Rating są zazwyczaj drukowane na karcie wyników pola golfowego. Są również dostępne na wielu stronach internetowych.

Dane te dla polskich pól można znaleźć na stronie Polskiego Związku Golfa.

Dla pól w innych krajach, tam gdzie zespoły kalibracyjne używają oprogramowania USGA, bieżące dane są dostępne w bazie danych USGA Course Rating and Slope Database ™.

 

Aktualne wartości współczynników CR i SR wszystkich pól golfowych w Polsce są zebrane w jednej tabeli tutaj.

 


Zobacz aktualne dane kalibracji pól w Polsce


 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2022