Pomiar Swingweight

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem pomiaru swingweight jest użycie gotowego urządzenia – wagi “Swingweight Scale”. W sprzedaży dostępne są współczesne wersje urządzeń opartych na pomyśle Roberta Adamsa: https://patents.google.com/patent/US1953916.

Swingweight gotowego kija można także zmierzyć przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi: wagi kuchennej i długiej linijki.
Potrzebne do tego są tylko trzy kroki:

  • pomiar ciężaru całego kija
  • pomiar odległości punktu równowagi (środka ciężkości) całego kija od butt (krawędzi gripu)
  • wprowadzenie wyników do poniższego kalkulatora

pomiar swingweight - środek ciężkości kija golfowegoUWAGI:

  • Wynik obliczeń oparty o prawidłowe pomiary jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości. Jednakże wciąż jest to tylko przybliżenie. Ryzyko związane z wykorzystaniem wyników leży po stronie obliczającego.
  • Błąd 3 g masy albo 6 mm (1/4 cala) odległości powoduje błąd wyniku przekraczający jeden „punkt swingweight”. Wymagana dokładność pomiarów to 1 gram i 3 mm (1/8 cala).
  • Obliczona wartość może być mniejsza o 1 punkt od pomiaru wagą „Swingweight Scale”. Ten kalkulator wykorzystuje odległość środka ciężkości od krawędzi gripu (co jest prawidłowe). Natomiast niektóre wagi bazują na odległości od końca gripu, co zawyża rzeczywistą długość kija.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: lipiec 2016