Uderzenia handicapowe w Match Play

Uderzenia handicapowe w grze stroke play nie budzą zazwyczaj wątpliwości. Obliczony Handicap Gry wskazuje, ile uderzeń handicapowych (dodatkowych) otrzymuje gracz podczas rundy.

Natomiast w rozgrywkach match play sytuacja jest nieco inna. Gracz najlepszy (z najniższym handicapem gry) nie otrzymuje żadnych uderzeń handicapowych. Gra z handicapem gry równym zero. Pozostali gracze otrzymują liczbę uderzeń wynikającą z różnicy między ich własnym handicapem gry, a handicapem gry najlepszego gracza.

Oczywiście handicapy gry uczestników meczu (graczy lub stron) muszą być wcześniej obliczone na podstawie wskaźnika procentowego rozgrywek, CR, SR i par pola, na którym rozgrywany jest mecz.
Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.

Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są na poszczególnych dołkach w zależności od wartości indeksu dołka (skróty: SI, HCP lub HDCP), który określa jego trudność w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola.

Indeks dołka - handicap dołka

Więcej informacji o przydzielaniu uderzeń handicapowych do poszczególnych dołków znajduje się w zakładce Wynik Netto.

  

Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników Match Play

obliczająca wynik całej rundy golfa w formacie Match Play.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2022