Korygowanie MOI

Wartość MOI całego kija golfowego może być zmieniana na kilka sposobów. Można to wykonać przez zwiększanie (lub zmniejszanie):

  • masy (ciężaru) główki kija
  • całkowitej długości kija

Zazwyczaj masa główki jest zwiększana poprzez naklejanie taśmy ołowianej na tyle główki lub dookoła hosel. Można też dodać obciążenie (ołowiane lub wolframowe) wewnątrz tipu szaftu. Zmniejszanie masy główki jest trochę trudniejsze i może być uzyskane przez nawiercanie tyłu główki albo nawiercanie dna otworu w hosel.

Zmiana długości kija (szaftu) jest w praktyce przydatna tylko w przypadku kijów driver i wood. Przy dopasowywaniu zestawów iron różnice długości pomiędzy poszczególnymi kijami są stałe i wynoszą zazwyczaj 0,5 cala. Ujednolicenie MOI całego zestawu kijów iron można w praktyce osiągnąć tylko poprzez zmiany ciężaru poszczególnych główek.

 

Kalkulator oblicza wartość MOI całego kija po wprowadzeniu korekt masy główki i długości. Rysunek na dole tej strony pokazuje jak zmierzyć odległość środka ciężkości od butt (końca kija).

 UWAGI:

  • Przeliczanie na inne jednostki MOI jest dostępne tutaj.
  • Wynik obliczeń oparty o prawidłowe pomiary jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości, ale wciąż jest to tylko przybliżenie. Ryzyko związane z wykorzystaniem wyników leży po stronie obliczającego.

Środek ciężkości kija golfowego moi swingweight

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2021