Bounce

« Back to Glossary Index

Bounce (kąt bounce):

Bounce to określenie dotyczące kształtu stopy kija, w której tylna krawędź znajduje się niżej niż przednia krawędź główki. Zapobiega zbyt głębokiemu wbijaniu się kija w podłoże oraz zatrzymywaniu go przez wysoką trawę.

Kąt bounce to kąt utworzony między płaszczyzną przedniej i tylnej krawędzi główki a podłożem. Wyrażany w stopniach. Typowy kąt bounce kijów wedge wynosi od 6 do 15 stopni.

bounce

więcej o bounce jest tutaj

Poprzedni

Następny