Wyniki Match Play

Rozgrywka Match Play

Runda Match Play jest serią 18 pojedynków między stronami (graczami lub drużynami) na poszczególnych dołkach. Punktacja oparta jest na liczbie dołków wygranych w trakcie tej rundy. Każdy dołek może być wygrany, przegrany lub zremisowany. Przy wygrywaniu dołka dokładna liczba uderzeń jest nieistotna, a wartość par dołka nie ma znaczenia. Strona, która osiąga mniejszą liczbę uderzeń na dołku (brutto albo netto) wygrywa ten dołek i otrzymuje jeden punkt. Określane jest to jako “ 1up ” (1 więcej). Strona z większą liczbą uderzeń przegrywa dołek, traci punkt i określana jest jako “ 1down ” (1 mniej). Jeśli strony uzyskają taki sam wynik na dołku, jest on określany jako “ halved ” (zremisowany) i żadna ze stron nie otrzymuje żadnego punktu.

Wynik Końcowy

Na końcu rundy strona z większą liczbą zdobytych punktów (większą liczbą wygranych dołków niż przeciwnik) zostaje zwycięzcą. Jeśli wynik jest remisowy, to określany jest jako ” all square ” (w skrócie AS albo A/S).

Runda Match Play nie musi trwać do końca wszystkich 18 dołków. Jeśli jedna ze stron uzyskuje przewagę nie do odrobienia przez przeciwnika, pojedynek jest zakończony. Na przykład, jeśli jedna strona po rozegraniu 13 dołków ma przewagę 6 dołków (6up), to druga strona nie ma już żadnych szans na odrobienie strat. Wynik końcowy jest wyrażany jako wielkość uzyskanej przewagi i liczba dołków do końca rundy. Jeśli zatem przewaga wynosi 6 dołków na 5 dołków do końca rundy (po 13 dołkach), wynikiem jest “ 6&5 ”.

Wszystkie możliwe wyniki końcowe przedstawiono w zielonych polach tabeli poniżej:

Wyniki Match Play

 

Handicap Gry w Match Play

W rozgrywkach handicapowych Match Play lepsza strona (gracz albo drużyna z niższym handicapem) gra z handicapem równym zero. Słabsza strona (gracz albo drużyna z wyższym handicapem) otrzymuje liczbę uderzeń handicapowych poprzez odjęcie niższego handicapu gry od wyższego.

Zasady stosowania Handicapu w Match Play i wygodny kalkulator są dostępne w zakładce Uderzenia handicapowe w Match Play.

Uderzenia handicapowe są przydzielane do poszczególnych dołków zgodnie z ich trudnością, rozpoczynając od dołka mającego indeks dołka równy 1. Na przykład, przy 21 uderzeniach handicapowych, po 2 dodatkowe uderzenia są przydzielane do trzech najtrudniejszych dołków (SI 1, 2 i 3), a jedno dodatkowe uderzenie jest przydzielane do pozostałych dołków (SI od 4 do 18).

Na następnej stronie znajduje się sposób obliczania wyników Match Play.

Uniwersalny kalkulator match play umożliwiający obliczenie wyniku rundy golfa rozgrywanej na dowolnym polu w formacie Match Play jest dostępny tutaj:

Kalkulator wyniku rundy Match Play

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2022