Wynik Oczekiwany

« Back to Glossary Index

Wynik oczekiwany:

Wynik oczekiwany (ang. expected score) to wynik, jaki jest przewidywany do uzyskania przez gracza na polu golfowym o standardowym poziomie trudności (SR=113). Jest to wartość liczbowa obliczana indywidualnie dla każdego gracza na podstawie jego Handicapu.
Wynik oczekiwany służy do obliczenia 18-dołkowej Nadwyżki Handicapowej do celów aktualizacji Handicapu po rundzie, w której gracz nie rozegra jednego lub więcej dołków (np. w rundzie 9‑dołkowej). W takich przypadkach wynik z rozegranych dołków jest łączony z wynikiem oczekiwanym obliczonym dla dołków nierozegranych.

więcej o Nadwyżce Handicapowej jest tutaj