Jednostki Swingweight

Kalkulator przelicza różne jednostki Swingweight kija golfowego używane w skali Lorythmic i w skali Official. Umożliwia również przeliczanie wartości Swingweight ze skali Lorythmic na Official i odwrotnie.

Obejmuje podstawowe jednostki umowne, takie jak:

  • oznaczenie alfanumeryczne (litera+cyfra) w skali Lorythmic i
  • „uncje” w skali Official

Kalkulator przelicza także jednostki fizyczne pochodzące z systemu metrycznego oraz imperialnego (brytyjskiego, anglosaskiego) w obu skalach:

  • gramy-centymetry (g*cm)
  • kilogramy-centymetry (kg*cm)
  • gramy-cale (g*in)
  • uncje-cale (oz*in)
  • funty-cale (lb*in)

Ponadto kalkulator umożliwia przeliczanie wartości swingweight w niutonach (N, jednostka układu SI). Są to jednostki siły, która musi być przyłożona do butt kija, aby zachować równowagę kija podpartego w punkcie podparcia.

 Więcej informacji o Swingweight kija golfowego i jednostkach można znaleźć w zakładce Swingweight kija .

 

jednostki swingweight w skali lorythmic i official

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2021