Obszar Kary

« Back to Glossary Index

Obszar Kary:

Obszar Kary (ang. Penalty Area) jest to zaprojektowany zbiornik wodny na polu lub jakakolwiek inna część pola określona przez Komitet. Obszar Kary (żółty – poprzeczny lub czerwony – boczny) jest jednym z pięciu obszarów pola golfowego zdefiniowanych w Regułach Gry w Golfa.

poprzeczny obszar kary żółty w golfie

więcej o Obszarach Kary jest tutaj