Obszar kary

Obszar kary (ang. penalty area) to zbiornik wodny lub inny obszar wyznaczony przez Komitet, w którym często dochodzi do zgubienia piłki lub jej zagranie jest niemożliwe. Może to być zbiornik taki jak jezioro, staw, rzeka, rów, otwarty ciek wodny lub morze. Możliwe jest także takie oznaczenie suchego rowu melioracyjnego, lasu, zarośli, skał i innych obszarów bez wody.

Termin ten został wprowadzony do Reguł Gry w Golfa w 2019 roku. Wcześniej obszary te były znane jako hazard wodny.

Obszary kary mogą być czerwone (boczne) lub żółte (poprzeczne). Kolor wpływa na opcje uwolnienia dostępne dla graczy (za jedno uderzenie karne) jeśli ich piłki zatrzymają się w tym obszarze. Jeśli kolor nie został oznaczony lub wskazany inaczej, to obszar jest traktowany jako czerwony obszar kary.

Poszczególne komitety i pola mogą dowolnie wybierać, które miejsca oznaczają jako obszar kary. Mogą więc zdecydować, aby tak oznaczać tylko tradycyjne przeszkody wodne.
Od ich decyzji zależy również które obszary kary będą oznaczone jako żółte. Mogą też według własnego uznania oznaczyć wszystkie obszary kary jako czerwone, na których zawsze przysługuje uwolnienie „boczne”.

Żółty obszar kary

Poprzeczny obszar kary, przeważnie prostopadły do linii gry jest oznaczony na żółto. Obszar kary jest żółty, jeżeli architektura dołka wymusza uderzenie nad tym obszarem.

Obszar kary żółty poprzeczny w golfie

Czerwony obszar kary

Obszar kary jest tradycyjnie oznaczany jako czerwony, jeśli znajduje się z boku linii gry. Boczny obszar kary rozciąga się wzdłuż fairwaya lub z boku greenu.

obszar kary czerwony boczny w golfie

 

Kiedy piłka jest w obszarze kary?

Piłka znajduje się w obszarze kary, gdy jakakolwiek część piłki „leży na ziemi lub dotyka jej lub czegokolwiek innego w obrębie obszaru kary lub jest powyżej granicy lub dowolnej innej części obszaru kary”.

Granice obszarów kary są zwykle oznaczone liniami namalowanymi na ziemi i/lub palikami w odpowiednim kolorze (żółtym albo czerwonym).

Kiedy obszar kary oznaczony jest tylko przez paliki, to jego granica jest wyznaczona przez linie proste łączące zewnętrzne punkty palików na poziomie gruntu.

Kiedy obszar kary oznaczony jest przez linię na ziemi, to jego granica jest wyznaczana przez zewnętrzną krawędź linii. W takim przypadku paliki pokazują tylko, gdzie znajduje się obszar kary, ale nie mają innego znaczenia.

Na rysunku poniżej granica obszaru kary jest zaznaczona czarną linią przerywaną.

piłka w obszarze kary na polu golfowym

 

Granica obszaru kary może być również wyznaczona przez obiekty fizyczne na polu, na przykład mur oporowy lub ogrodzenie. W takich przypadkach jest ona jednoznacznie zdefiniowana w regułach lokalnych.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2021