Indeks Dołka

« Back to Glossary Index

Indeks dołka (SI):

Indeks dołka (ang. Stroke Index, SI) to względna trudność dołka w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola golfowego. Każde pole ustawia trudność poszczególnych dołków od najtrudniejszego (SI=1) do najłatwiejszego (SI=18 lub 9). Na kartach wyników oznaczany czasami jako „HCP” dołka.

 

Indeks dołka na karcie wyników

 

więcej o stosowaniu indeksów dołka jest tutaj