Wartość Handicapu

Wartość Handicapu jest obliczana jako średnia wartość 8 najmniejszych Nadwyżek Handicapowych spośród ostatnich 20 wyników zarejestrowanych w historii wyników gracza.

Jeśli historia wyników obejmuje mniej niż 20 pozycji, to liczba uśrednianych Nadwyżek Handicapowych i wartość stosowanej poprawki jest wyznaczana zgodnie z poniższą tabelą.

W obu powyższych przypadkach wynik obliczeń jest zaokrąglany do jednego miejsca po przecinku.

Liczba rund zarejestrowanych
w historii wyników 

Nadwyżki użyte do
obliczenia Handicapu

Poprawka

1

Najniższa -2,0
2 Najniższa

-2,0

3

Najniższa -2,0

4

Najniższa -1,0
5 Najniższa

0,0

6

Średnia z 2 najniższych -1,0
od 7 do 8 Średnia z 2 najniższych

0,0

od 9 do 11

Średnia z 3 najniższych

0,0

od 12 do 14 Średnia z 4 najniższych

0,0

od 15 do 16

Średnia z 5 najniższych 0,0
od 17 do 18 Średnia z 6 najniższych

0,0

19

Średnia z 7 najniższych

0,0

20 Średnia z 8 najniższych

0,0

 

 

.

powrót do: Handicap

aktualizacja: kwiecień 2020