Swingweight

« Back to Glossary Index

Swingweight (swing weight):

Swingweight kija golfowego to sztuczna wartość określająca rozkład jego masy w stosunku do ustalonego punktu podparcia. Wartość Swingweight wyraża w umownej skali masę kija odczuwaną przez golfistę podczas swingu i nie jest bezpośrednio zależna od ciężaru całego kija. Inne nazwy: Swing Weight, Swinging Weight.

więcej o swingweight  jest tutaj

Poprzedni