Dołek, obszary i strefy na polu

Dołek – dwa znaczenia tego samego słowa


Pierwsze znaczenie słowa dołek

Dołek to otwór w ziemi wykonany na putting greenie, w którym ustawiana jest flaga. Ma średnicę 4¼ cala (108 mm) i głębokość co najmniej 4 cale (101,6 mm).

Dołek na greenie

 

Drugie znaczenie słowa dołek

Dołek to także fragment pola golfowego. Zgodnie z Regułami Gry w Golfa dołek składa się z następujących części:
– obszary tee,
– obszary kary,
– bunkry,
– putting green i
– obszar główny

 

Na grafikach poniżej przedstawiono wizualizację i rzeczywisty widok (z tee) tego samego dołka na polu Montenmedio w Hiszpanii.

hole nr2 na pole golfowe Montenmedio

dołek golfowy - pole golfowe obszar główny

 

Par i długość dołka

Par dla każdego dołka to liczba uderzeń, jaka jest oczekiwana od gracza scratch na tym dołku, przy założeniu wykonania zawsze dwóch puttów. Na przykład na dołku par-4, gracz scratch powinien trafić green swoim drugim uderzeniem i zakończyć dołek dwoma puttami. Reguły Handicapowe zawierają zalecenia dotyczące długości dołków odpowiednie do ich wartości par.

tablica par i długość dołka

 

Obszary

Podczas rozgrywania dołka golfista rozpoczyna grę z obszaru tee i kończy dołek po umieszczeniu piłki w dołku na putting greenie. Zwykle na każdym dołku znajduje się wiele obszarów tee. Są one przeznaczone dla graczy o różnych umiejętnościach.
więcej o obszarach tee …
więcej o greenie …

Pomiędzy obszarem tee a greenem zazwyczaj rozciąga się fairway oraz umieszczone są elementy pola zbudowane w celu utrudnienia gry (hazardy): obszary kary i bunkry. Poprzeczne obszary kary są oznaczane jako żółte obszary kary, natomiast obszary równoległe do linii gry oznaczane są jako czerwone obszary kary.
więcej o obszarach kary …
więcej o bunkrach …

Na  obszar główny składają się fairwaye i inne strefy porośnięte trawą lub inną roślinnością. Fairwaye są zaprojektowane jako trawiaste korytarze do gry pomiędzy obszarami tee a putting greenami. Krótko skoszona trawa na fairwayu ułatwia oddanie drugiego i kolejnych uderzeń. Poza fairwayem trawa jest wyższa i nazywana rough. W niektórych fragmentach pola trawa jest niekoszona (extreme rough) lub pozostawione są zarośla.
więcej o obszarze głównym …

Średnia wysokość koszenia trawy to:
green                       1/8 – 3/16 cala (3-5 mm)
apron i collar         1/4 – 3/8 cala (6-10 mm)
obszar tee               1/4 – 3/8 cala (6-10 mm)
fairway                    3/8 – 1/2 cala (10-12 mm)
– semi rough             1 – 1,5 cala (25-38 mm)
rough                       2 – 6 cali (50-150 mm)

 

Strefy specjalne

Niezależnie od pięciu podstawowych obszarów zdefiniowanych w Regułach, na polu golfowym mogą być wyznaczane dodatkowe strefy specjalne. Mają one na celu ochronę fragmentów pola albo pomoc golfistom w trudnych sytuacjach. Mogą stanowić część jednego lub wielu podstawowych obszarów pola. Szczegóły dotyczące poszczególnych stref opisano na kolejnych stronach:
teren w naprawie …
strefa zabronionej gry …
strefa dropowania …

 

Birdie book

Pola często publikują materiały nazywane  birdie book, w których pokazane i dokładnie opisane są wszystkie dołki. Gracze mogą tam znaleźć wszystkie odległości do kluczowych punktów, przeszkód, zasadzek. Na niektórych polach są tam także zalecenia miejscowego Pro dotyczące gry. Przykład dołka opisanego w birdie book pokazano poniżej. Rysunek poniżej pokazuje wygląd i dane dołka na przykładzie wydrukowanego birdie book pola Postołowo.

dołek golfowy odległości szczegóły opis birdie book Postolowo

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2021