Deep Face

« Back to Glossary Index

Deep face:

Określenie deep face odnosi się do główki kija golfowego, w której wysokość lica jest większa od przeciętnej. Jest to określenie względne, bez przypisanych wartości liczbowych, ale zazwyczaj oznacza wyższe położenie środka ciężkości, co ułatwia uderzenia o niższej trajektorii lotu piłki.

Poprzedni

Następny