Handicap

« Back to Glossary Index

Handicap:

Handicap (ang. Handicap Index) gracza to względny poziom jego umiejętności golfowych na polu o przeciętnej trudności gry określony zgodnie z Regułami Handicapowymi. Wyrażany jako liczba z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

więcej o Handicapie jest tutaj