Nadwyżka Handicapowa

Nadwyżka Handicapowa jest obliczana ma podstawie liczby uderzeń (Skorygowanego Wyniku Brutto) uzyskanej podczas rundy golfa. Jest to wartość Handicapu, ”na który została zagrana” runda na określonym polu w danym dniu.

Zgodnie z Regułami Handicapowymi Nadwyżka Handicapowa jest obliczana za pomocą prostego wzoru i wyrażana jako liczba zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Kolejne Nadwyżki Handicapowe są chronologicznie zapisywane w historii wyników golfisty. Stanowią podstawę do obliczania jego Handicapu.

nadwyżka handicapowa whs skorygowany wynik brutto

CR i SR w powyższym wzorze to akronimy współczynników Course Rating i Slope Rating. Są to wartości liczbowe określane podczas procedury kalibracji dla każdego zestawu tee. Więcej szczegółów o tych współczynnikach znajduje się na podstronie Kalibracja Pola.

 

18 dołkowa Nadwyżka Handicapowa

Prowadzenie Handicapu jest oparte na 18-dołkowych Nadwyżkach Handicapowych. Dlatego wyniki uzyskane w rundach 9 dołkowych muszą zostać przeliczone na ich 18-dołkowe odpowiedniki przy użyciu metody opisanej w Regułach Handicapowych:
– wynik z 9 dołków jest łączony z wynikiem oczekiwanym gracza tworząc 18-dołkową Nadwyżkę Handicapową.

Poniższy kalkulator oblicza:

  • 18-dołkową Nadwyżkę Handicapową dla rundy 18-dołkowej, lub
  • 9-dołkową i 18-dołkową Nadwyżkę Handicapową dla rundy 9 dołkowej.

UWAGA:
Od stycznia 2024 zmienił się sposób liczenia Nadwyżki Handicapowej z rundy 9-dołkowej. Przez pewien czas kalkulator będzie pokazywał zarówno wynik wg Reguł Handicapowych 2020-2023, jak i wynik z 2024 roku.

Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.

 Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników (scorecard)

obliczająca Nadwyżkę Handicapową całej rundy golfa.

Nadwyżka Handicapowa jest zapisywana w historii wyników gracza. Jest wynikiem rozegranej rundy do celów handicapowych (aktualizacji handicapu).

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: grudzień 2023