Nadwyżka Handicapowa

Nadwyżka Handicapowa jest obliczana ma podstawie liczby uderzeń (Skorygowanego Wyniku Brutto) uzyskanej podczas rundy golfa. Jest to wartość Handicapu, ”na który została zagrana” runda na określonym polu w danym dniu.

Zgodnie z Regułami Handicapowymi Nadwyżka Handicapowa jest obliczana za pomocą prostego wzoru i wyrażana jako liczba zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Kolejne Nadwyżki Handicapowe są chronologicznie zapisywane w historii wyników golfisty. Stanowią podstawę do obliczania jego Handicapu.

nadwyżka handicapowa whs skorygowany wynik brutto

CR i SR w powyższym wzorze to akronimy współczynników Course Rating i Slope Rating. Są to wartości liczbowe określane podczas procedury kalibracji dla każdego zestawu tee. Więcej szczegółów o tych współczynnikach znajduje się na podstronie Kalibracja Pola.

 

18 dołkowa Nadwyżka Handicapowa

Prowadzenie Handicapu jest oparte na 18 dołkowych Nadwyżkach Handicapowych. Dlatego wyniki uzyskane w rundach 9 dołkowych muszą zostać przeliczone na ich 18 dołkowe odpowiedniki przy użyciu jednego z dwóch sposobów:

  • wynik z 9 dołków jest uzupełniany tak, aby otrzymać odpowiednik 18 dołkowej Nadwyżki Handicapowej, lub
  • wynik z 9 dołków jest łączony z inną Nadwyżką z rundy 9 dołkowej, aby utworzyć 18 dołkową Nadwyżkę Handicapową

Poniższy kalkulator oblicza:

  • 18 dołkową Nadwyżkę Handicapową dla rundy 18-dołkowej, lub
  • 9 dołkową Nadwyżkę Handicapową (do zsumowania z inną rundą 9 dołkową) i 18 dołkowy odpowiednik Nadwyżki Handicapowej dla rundy 9 dołkowej (do natychmiastowej aktualizacji Handicapu).

Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.

 Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników (scorecard)

obliczająca Nadwyżkę Handicapową całej rundy golfa.

Nadwyżka Handicapowa jest zapisywana w historii wyników gracza. Jest wynikiem rozegranej rundy do celów handicapowych (aktualizacji handicapu).

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2022