Handicap Pola i Handicap Gry

Handicap Pola

Handicap Pola w systemie WHS to liczba uderzeń handicapowych (uderzeń HCP), które do celów handicapowych otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu. Wartość Handicapu Pola jest obliczana na podstawie Handicapu gracza i współczynników trudności pola: Course Rating (CR) i Slope Rating (SR).

handicap pola whs

Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są na poszczególnych dołkach w zależności od wartości indeksu dołka (skróty: SI, HCP lub HDCP). Indeks konkretnego dołka określa jego trudność w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola.
Wartości indeksów dołków wynoszą od 1 dla najtrudniejszego dołka, do 18 dla najłatwiejszego dołka na polu. Na polach 9 dołkowych indeksy mają wartości od 1 do 9.

 

Handicap Gry

Handicap Gry to liczba uderzeń dodatkowych, które strona (gracz lub drużyna) otrzymuje podczas turnieju handicapowego. Jest to odpowiedni procent Handicapu Pola ustalany przez Komitet prowadzący zawody. Wskaźniki Procentowe w turniejach handicapowych muszą być określone przez Komitet w regulaminie turnieju.

handicap gry pola

Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są na poszczególnych dołkach w zależności od wartości indeksu dołka (SI).

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora Handicapu Gry
dla pojedynczego gracza

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora Handicapu Gry
dla drużyny dwuosobowej

 

Reguły Handicapowe zalecają stosowanie następujących Wskaźników Procentowych  w poniższych formatach gry:

  • Gra indywidualna (Single) – Gracz otrzymuje 95% lub 100% swojego Handicapu Pola.
  • Four-ball (Better-ball) – Każdy partner otrzymuje 85% lub 90% swojego Handicapu Pola.

Dla niektórych zawodów Komitety ustalają Handicapy Gry jako 75% lub 50% Handicapu Pola.

Do celów handicapowych (tzn. zmian handicapu WHS) wszystkie wyniki muszą być przeliczane na podstawie 100% Handicapu Pola. Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.

  

 

Handicap Gry drużyny

Handicap Gry drużyny to liczba uderzeń handicapowych, które drużyna otrzymuje podczas turnieju. Sposób obliczania Handicapów Gry drużyn musi być określony przez Komitet w Regulaminie Turnieju. Jest to zazwyczaj odpowiednia kombinacja Handicapów Pola partnerów w drużynie.

Zalecane jest stosowanie następujących Handicapów Gry drużyny w poniższych formatach gry:

  • Foursome – Drużyna otrzymuje 50% sumy HCP Pola partnerów.
  • Greensome – Partner z niższym HCP otrzymuje 60% swojego HCP Pola, a partner z wyższym HCP otrzymuje 40% swojego HCP Pola. Obydwie wartości są sumowane.

Reguły Gry w Golfa nie obejmują formatu scramble, jednakże Reguły  WHS rekomendują następujące rozwiązanie:

  • Texas Scramble – Partner z niższym HCP otrzymuje 35% swojego HCP Pola, a partner z wyższym HCP otrzymuje 15% swojego HCP Pola. Obydwie wartości są sumowane.

  

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: styczeń 2024