Handicap Pola i Handicap Gry

Handicap Pola

Handicap Pola w systemie WHS to liczba uderzeń handicapowych (uderzeń HCP), które do celów handicapowych otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu. Wartość Handicapu Pola jest obliczana na podstawie Handicapu gracza i współczynników trudności pola: Course Rating (CR) i Slope Rating (SR).

handicap pola whs

Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są na poszczególnych dołkach² w zależności od wartości indeksu dołka (skróty: SI, HCP lub HDCP). Indeks konkretnego dołka określa jego trudność w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola.
Wartości indeksów dołków wynoszą od 1 dla najtrudniejszego dołka, do 18 dla najłatwiejszego dołka na polu. Na polach 9 dołkowych indeksy mają wartości od 1 do 9.

 

Handicap Gry

Handicap Gry to liczba uderzeń dodatkowych, które strona (gracz lub drużyna) otrzymuje podczas turnieju handicapowego. Jest to odpowiedni procent Handicapu Pola ustalany przez Komitet prowadzący zawody. Wskaźniki Procentowe w turniejach handicapowych muszą być określone przez Komitet w regulaminie turnieju.

handicap gry pola

Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są na poszczególnych dołkach² w zależności od wartości indeksu dołka.

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora Handicapu Gry
dla pojedynczego gracza

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora Handicapu Gry
dla drużyny dwuosobowej

 

Reguły Handicapowe zalecają stosowanie następujących Wskaźników Procentowych  w poniższych formatach gry:

  • Gra indywidualna (Single) – Gracz otrzymuje 95% lub 100% swojego Handicapu Pola.
  • Four-ball (Better-ball) – Każdy partner otrzymuje 85% lub 90% swojego Handicapu Pola.

Dla niektórych zawodów Komitety ustalają Handicapy Gry jako 75% lub 50% Handicapu Pola.

Do celów handicapowych (tzn. zmian handicapu WHS) wszystkie wyniki muszą być przeliczane na podstawie 100% Handicapu Pola. Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.

 UWAGA:
Sposób obliczania Handicapu Pola i Handicapu Gry w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest nieco inny niż w reszcie świata. Kalkulatory dla tych wysp są dostępne na angielskiej wersji tej zakładki: Course and Playing Handicap.

 

 

Handicap Gry drużyny

Handicap Gry drużyny to liczba uderzeń handicapowych, które drużyna otrzymuje podczas turnieju. Sposób obliczania Handicapów Gry drużyn musi być określony przez Komitet w Regulaminie Turnieju. Jest to zazwyczaj odpowiednia kombinacja Handicapów Pola partnerów w drużynie.

Zalecane jest stosowanie następujących Handicapów Gry drużyny w poniższych formatach gry:

  • Foursome – Drużyna otrzymuje 50% sumy HCP Pola partnerów.
  • Greensome – Partner z niższym HCP otrzymuje 60% swojego HCP Pola, a partner z wyższym HCP otrzymuje 40% swojego HCP Pola. Obydwie wartości są sumowane.

Reguły Gry w Golfa nie obejmują formatu scramble, jednakże Reguły  WHS rekomendują następujące rozwiązanie:

  • Texas Scramble – Partner z niższym HCP otrzymuje 35% swojego HCP Pola, a partner z wyższym HCP otrzymuje 15% swojego HCP Pola. Obydwie wartości są sumowane.

 UWAGA:
Sposób obliczania Handicapu Pola i Handicapu Gry w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest nieco inny niż w reszcie świata. Kalkulatory dla tych wysp są dostępne na angielskiej wersji tej zakładki: Course and Playing Handicap.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2022