Kalkulatory golfowe

Nadwyżka Handicapowa

Nadwyżka Handicapowa jest obliczana ma podstawie liczby uderzeń (Skorygowanego Wyniku Brutto) uzyskanej podczas rundy golfa. Jest to wartość Handicapu, ”na który została zagrana” runda na określonym polu w danym dniu.

Nadwyżka Handicapowa jest obliczana za pomocą prostego wzoru i wyrażana jako liczba zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Kolejne Nadwyżki Handicapowe są chronologicznie zapisywane w historii wyników golfisty i stanowią podstawę do obliczania jego Handicapu.

Prowadzenie Handicapu jest oparte na 18 dołkowych Nadwyżkach Handicapowych, dlatego wyniki uzyskane w rundach 9 dołkowych muszą zostać przeliczone na ich 18 dołkowe odpowiedniki przy użyciu jednego z dwóch sposobów:

  • wynik z 9 dołków jest uzupełniany tak, aby otrzymać odpowiednik 18 dołkowej Nadwyżki Handicapowej, lub
  • wynik z 9 dołków jest łączony z inną Nadwyżką z rundy 9 dołkowej, aby utworzyć 18 dołkową Nadwyżkę Handicapową

Poniższy kalkulator oblicza:

  • 18 dołkową Nadwyżkę Handicapową dla rundy 18-dołkowej, lub
  • 9 dołkową Nadwyżkę Handicapową (do zsumowania z inną rundą 9 dołkową) i 18 dołkowy odpowiednik Nadwyżki Handicapowej dla rundy 9 dołkowej (do natychmiastowej aktualizacji Handicapu).

 

.

powrót do: Handicap

aktualizacja: kwiecień 2020

Kalkulatory golfowe