Strefa zabronionej gry

Strefa zabronionej gry to obszar chroniony na polu, do którego nie wolno wchodzić i / lub z niego grać. Zabronione jest również poszukiwanie i / lub podnoszenie piłki leżącej w tej strefie. Gracz jest zobowiązany do zastosowania procedury uwolnienia. Uwolnienie jest również obowiązkowe jeśli piłka spoczywa poza tą strefą, ale strefa koliduje z ustawieniem golfisty do uderzenia lub obszarem zamierzonego zamachu podczas uderzania piłki leżącej poza tą strefą.

Strefy zabronionej gry są wyznaczane ze powodów związanych z ochroną środowiska, ochroną zabytków lub ze względu na bezpieczeństwo graczy. Można je zdefiniować i oznaczyć jako:

  • Teren w naprawie (GUR), na przykład gdy obszar porośnięty rzadkimi roślinami znajduje się w pobliżu fairwaya lub putting greenu;
  • Obszar kary (PA), na przykład gdy strefa chroniona znajduje się w obszarze lub na skraju obszaru wodnego (strumień, jezioro itp.);
  • Poza granicami pola (OB), na przykład gdy pole golfowe sąsiaduje z prywatnym polem uprawnym, a gracze muszą zostać powstrzymani przed uszkadzaniem roślinności na tym obszarze.

Procedura uwolnienia jest odmienna w każdym z powyższych przypadków. Musi być ona zgodna z odpowiednią Regułą Gry w Golfa dla określonego typu obszaru. Obowiązująca procedura jest zawsze opisana w Regułach Lokalnych.

Nie ma formalnie określonych kolorów palików i linii przeznaczonych do oznaczania stref zabronionej gry. Najczęściej jednak stosowane jest następujące oznakowanie:

  • Teren w naprawie ze strefą zabronionej gry z obowiązkowym uwolnieniem – niebieskie paliki z zielonymi wierzchołkami lub zielone paliki;
  • Obszar kary ze strefą zabronionej gry z obowiązkowym uwolnieniem – czerwone lub żółte paliki z zielonymi wierzchołkami;
  • Strefa zabronionej gry poza granicami pola – białe paliki z zielonymi lub czarnymi wierzchołkami.

Przykład oznakowania obszaru kary ze strefą zabronionej gry pokazano na poniższej ilustracji.

strefa zabronionej gry zielone paliki

 

powrót do: Pole golfowe

aktualizacja: marzec 2021