Nowy limit długości kijów golfowych w 2022

Oficjalne reguły dotyczące kijów golfowych (The Equipment Rules) dopuszczają do gry kije nie dłuższe niż 48 cali (121,9 cm). Ograniczenie to nie dotyczy putterów.
Od początku 2022 roku została wprowadzona przez USGA i R&A nowa modelowa reguła lokalna G-10 (Model Local Rule G-10) . Reguła to pozwala na (ale NIE NAKAZUJE) ograniczenie przez Komitet długości kijów w turniejach najwyższej rangi (elite amateur golf competitions) do 46 cali (116,8 cm). Tak jak dotychczas nie dotyczy to putterów.

Przy ewentualnym sprawdzaniu długości kija należy pamiętać o definicji i formalnych wymaganiach pomiaru. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce Długość kija.

Do wyznaczenia kąta 60° najlepiej oprzeć kij o pionową ścianę i potwierdzić nachylenie szaftu jedną z wielu dostępnych aplikacji na smartfon, np. Clinometer.
Alternatywnie w tym celu można wykorzystać fakt, że cos60°=1/2 (patrz Miary kąta i funkcje trygonometryczne) i ustawić kij przy ścianie tak, aby odległość główki od ściany wynosiła połowę długości kija.

długość kija golfowego wg Reguła lokalna G-10