Aktualizacja kalkulatora obliczającego Handicap WHS

Do niedawna nasze kalkulatory obliczające Handicap WHS i Handicap początkowy nie przyjmowały wartości wprowadzanych Nadwyżek Handicapowych mniejszych od 1,0. Przyczyną były ograniczenia zastosowanych narzędzi przeliczających.

Reguły Handicapowe WHS po polsku

Po wprowadzonych zmianach kalkulatory przyjmują już pełen zakres wartości. Jedynym ograniczeniem jest rozsądny zakres możliwych do uzyskania Nadwyżek Handicapowych (-20 …. 144).

Zmodyfikowane kalkulatory można wypróbować tu:

Kalkulator wartości Handicapu WHS

Kalkulator Handicapu Początkowego WHS