Nowelizacja Reguł Handicapowych w 2024

W styczniu 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Reguł Handicapowych. W stosunku do poprzedniej wersji z 2000 roku wprowadzono kilka zmian i dodatkowych wyjaśnień.

Najważniejsze zmiany dla polskiego gracza to:

  1. Inny sposób liczenia Nadwyżki Handicapowej do celów handicapowych z rund 9-dołkowych. Nowa Nadwyżka będzie nieznacznie większa niż poprzednio. Porównanie można zobaczyć tu: Nadwyżka Handicapowa.
  2. Obniżona minimalna długość pola, które może być kalibrowane. Dla 9 dołków minimalna długość wynosi teraz 750 jardów (686 metrów), a dla 18 dołków 1500 jardów (1372 metry). Dzięki temu wiele pól par 3 / Pitch&Put będzie mogło być skalibrowane i wyniki będą mogły służyć do aktualizacji handicapu. Aktualną listę skalibrowanych pól w Polsce można znaleźć na stronie polski.golf oraz tu: skalibrowane pola w Polsce. Lista będzie oczywiście w 2024 roku aktualizowana na bieżąco.
  3. Uszczegółowiono również wytyczne w zakresie dorocznej i okazjonalnej weryfikacji Handicapu przez Klubowe Komisje Handicapowe.

Ponadto dla graczy podróżujących na wyspy brytyjskie istotna może okazać się informacja, że ujednolicony został sposób liczenia Handicapu Pola i Handicapu Gry – od 2024 w Wielkiej Brytanii i Irlandii obowiązują obliczenia identyczne jak do tej pory w Europie kontynentalnej i USA.

Pozostałe zmiany i uzupełnienia są mniej istotne dla codziennej gry i związanych z nią obliczeń.

Zestawienie i linki do aktualnych wersji Reguł Handicapowych dla Polski oraz w innych krajach (i językach) można znaleźć w zakładce „Handicap” tutaj.