Swingweight kija

Swingweight (swing weight, swinging weight) jest jedną z prób określenia siły, której trzeba użyć do przyspieszenia obrotu kija przy uderzeniu. Wielkość ta klasyfikuje w umownej skali bezwładność kija odczuwaną przez golfistę podczas swingu.

Zgodnie z zasadami fizyki, kije w zestawie powinny być dobierane na podstawie wartości ich momentu bezwładności (MOI) wokół końca kija, ale w przeszłości jakiś pomiar był potrzebny, a wartość swingweight była łatwa do określenia. Generalnie jest to niezłe przybliżenie i wciąż jest tradycyjnie stosowane z uwagi na prostotę pomiaru i obliczeń.

W rzeczywistości w fizyce uderzenia nie ma takiego pojęcia jak „swingweight”. Jest to tylko umowne wyrażenie określające rozkład masy kija golfowego. Wartość swingweight jest mierzona jako wartość momentu obrotowego masy kija wokół punktu podparcia – osi obrotu.

Oś obrotu Swingweight

 

Skale wartości swingweight

Do określania swingweight stosowane są dwie różne skale „Lorythmic” (najpopularniejsza współcześnie) i „Official” (stosowana w starszych wagach).

Skala Lorythmic (Lorythm) wykorzystuje oś obrotu oddaloną 14 cali od końca kija (butt). Wartość jest wyrażana za pomocą symboli składających się z litery i cyfry. Im niższa jest litera i mniejsza cyfra, tym mniejszą bezwładność obracanego kija odczuwa golfista. Używane są litery A, B, C, D, E, F i G oraz cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Wartością najmniejszą jest A0, największą G9. Odstęp między kolejnymi kombinacjami litery i cyfry jest określany jako jeden „punkt swingweight”. Najczęściej kije męskie są produkowane w zakresie D0 – D2, a damskie w zakresie C5 – C7.

Skala Official jest oparta o oś w punkcie oddalonym o 12 cali od końca kija. W tej skali swingweight jest tradycyjnie podawany w calo-uncjach (inch-ounces). Czasami wagi „Official” wyskalowane są w innych jednostkach i konieczne jest użycie odpowiednich tabel przeliczających wyniki. Produkowane seryjnie kije męskie mieszczą się zakresie od 240 do 250, a kije damskie od 230 do 240 calo-uncji. W tej skali różnica 2 calo-uncji jest odpowiednikiem jednego “punktu swingweight”.

Trzy punkty swingweight stanowią wyraźną różnicę i większość golfistów ją czuje. Niektórzy odczuwają różnicę dwóch punktów, ale jest ona niewielka. Tylko nieliczni golfiści są w stanie poczuć różnicę jednego punktu swingweight.

Podstawowe różnice między Swingweight a MOI kija są opisane tutaj.

 

planowanie swingweight kija golfowego obliczanie jak obliczyć

pomiar swingweight kija golfowego jak zmierzyć sprawdzić

dopasowanie korygowanie zmiana swingweight kija golf

 

powrót do: Kij golfowy

aktualizacja: sierpień 2016