Handicap

System handicapowy jest jednym z czynników, które sprawiają, że golf jest bardzo popularną i sprawiedliwą dyscypliną sportu. Handicap wyrównuje szanse na wygraną i umożliwia golfistom o różnych możliwościach i umiejętnościach współzawodnictwo na równych i sprawiedliwych zasadach.
Punktacja handicapowa (netto) jest rzadko spotykana w innych dyscyplinach sportu.

 

Co to jest handicap? – definicje

“Handicap” jest terminem stosowanym do określenia poziomu umiejętności golfisty. Dla początkujących graczy pojęcie to może być trochę niejasne, ale na szczęście jest kilka definicji opisujących handicap, a jednoznaczne reguły pozwalają na łatwe obliczanie jego wartości.

  • Według USGA (United States Golf Association), handicap na polu „oznacza liczbę uderzeń handicapowych, które gracz otrzymuje grając na określonym polu z określonego zestawu tee, w celu wyrównania możliwości gracza do poziomu gracza scratch / zero-handicap (gracza zawodowego)”.
  • USGTF (United States Golf Teachers Federation) definiuje handicap jako „miarę bieżących możliwości gracza w trakcie pełnej rundy golfa wyrażoną w postaci liczby. Niższa liczba oznacza lepszego golfistę”.
  • WHS (World Handicap System) definiuje handicap jako „miarę wykazywanych umiejętności gracza obliczaną dla gry na polu golfowym o przeciętnej trudności, tzn. polu o współczynniku Slope Rating równym 113″.
  • Najprościej mówiąc: „handicap gracza wskazuje, na ile uderzeń powyżej lub poniżej normy (par) jest on w stanie zagrać 18-dołkową rundę golfa„.

 

System WHS

Do 2019 roku sześć różnych organizacji na świecie stosowało sześć różnych systemów handicapowych:

Od początku 2020 roku wszystkie te systemy są zastępowane przez jeden wspólny World Handicap System (WHS). WHS będzie wprowadzony na całym świecie do końca 2021 roku.

Więcej informacji na temat systemu WHS jest tu …

 

powrót do: Strona Główna

aktualizacja: styczeń 2021