Kalkulatory golfowe

Handicap

System handicapowy jest jednym z czynników, które sprawiają, że golf jest bardzo popularną i sprawiedliwą dyscypliną sportu. Handicap jest stosowany w celu umożliwienia golfistom o różnych możliwościach i umiejętnościach współzawodnictwo na jasnych i sprawiedliwych zasadach.

Punktacja handicapowa (netto) jest rzadko spotykana w innych dyscyplinach sportu.

 

Co to jest handicap? – definicje

“Handicap” jest terminem stosowanym do określenia poziomu umiejętności golfisty. Dla początkujących graczy pojęcie to może być trochę niejasne, ale na szczęście jest kilka definicji opisujących handicap, a jednoznaczne reguły pozwalają na łatwe obliczanie jego wartości.

  • Według USGA (United States Golf Association), handicap na polu „oznacza liczbę uderzeń handicapowych, które gracz otrzymuje grając na określonym polu z określonego zestawu tee, w celu wyrównania możliwości gracza do poziomu gracza scratch / zero-handicap (gracza zawodowego)”.
  • USGTF (United States Golf Teachers Federation) definiuje handicap jako „miarę bieżących możliwości gracza w trakcie pełnej rundy golfa wyrażoną w postaci liczby. Niższa liczba oznacza lepszego golfistę”.
  • Najprościej mówiąc: „handicap gracza wskazuje, na ile uderzeń powyżej lub poniżej normy (par) jest on w stanie zagrać 18-dołkową rundę golfa„.

 

Aktualnie na świecie używanych jest sześć różnych systemów handicapowych:

  • Golf Australia,
  • Council of National Golf Unions (CONGU) in Great Britain and Ireland,
  • European Golf Association (EGA),
  • South African Golf Association (SAGA),
  • Argentine Golf Association (AAG),
  • United States Golf Association (USGA).

Wszystkie te systemy zostaną zunifikowane w jeden wspólny World Handicap System, który zostanie wprowadzony na całym świecie w 2020 roku.

 

powrót do: Strona Główna

aktualizacja: marzec 2018

Kalkulatory golfowe