Obliczanie Handicapu Początkowego

Obliczanie Handicapu Początkowego (pierwszego Handicapu WHS) w Europie kontynentalnej odbywa się na podstawie minimum jednego wyniku rundy uzyskanego na 18 lub na 9 dołkach. Na innych kontynentach i na wyspach brytyjskich minimum stanowią 3 wyniki 18 dołkowe lub 6 wyników 9 dołkowych.

Zasady obliczeń wg Reguł Handicapowych opisane są w zakładce Handicap Początkowy.

Obliczenie Nadwyżki Handicapowej w takiej rundzie podlega specyficznym zasadom i może okazać się nieco skomplikowane, ale od niedawna dostępny jest nowy kalkulator:

Karta wyników – obliczanie Handicapu Początkowego

z wbudowanym trybem obliczania Nadwyżki Handicapowej
w rundzie rozgrywanej w celu określenia Handicapu Początkowego.

Zainteresowanych zapraszam do wypróbowania.