Pomiar MOI i MOIG

Gotowe, specjalizowane urządzenia elektromechaniczne umożliwiają szybki i łatwy pomiar MOI (momentu bezwładności) całego kija, ale są one zazwyczaj zbyt drogie do sporadycznego wykorzystania w domu.

Dave Tutelman opisuje sposób pomiaru oparty o zjawisko wahadła. Wartość MOI kija może być obliczona na podstawie kilku pomiarów możliwych do wykonania w domu. Najtrudniejszym zadaniem jest zamontowanie kija za jego koniec (butt) tak, aby mógł się bujać jak wahadło (patrz rysunek poniżej i na dole strony). Jeśli to się uda, to reszta procedury jest bardzo łatwa.

Wahadło do pomiaru MOI kija

Metoda pomiaru

Do obliczenia MOI potrzebny jest tylko pomiar trzech wartości:
– okresu pełnego ruchu wahającego się kija
– ciężaru całego kija
– odległości punktu równowagi (środek ciężkości) całego kija od krawędzi gripu (butt)
i wprowadzenie wyników do poniższego kalkulatora.

Jednocześnie na podstawie tych samych danych kalkulator oblicza wartości MOIG i BMI, które są używane w metodzie dopasowania kijów BioMatch.

Rysunki na dole tej strony pokazują jak zmierzyć odległość środka ciężkości od końca kija i jak można zamocować kij tak, aby uzyskać efekt wahadła (uchwyt zrobiony samodzielnie w domu i wykorzystywany przeze mnie do pomiaru MOI).

 UWAGI:

  • Przeliczanie na inne jednostki MOI jest dostępne tutaj.
  • Wynik obliczeń oparty o prawidłowe pomiary jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości, ale wciąż jest to tylko przybliżenie. Ryzyko związane z wykorzystaniem wyników leży po stronie obliczającego.
  • Błąd 3 g masy, 6 mm (1/4 cala) odległości albo 0,01 sekundy powoduje błąd wyniku przekraczający jeden „punkt”. Wymagana dokładność pomiarów to 1 gram, 3 mm (1/8 cala) i 0,005 sekundy.
  • Pomiar czasu z wymaganą dokładnością nie jest prosty, ale osiągalny. Można to wykonać poprzez pomiar czasu 40-50 cykli wahadła przy użyciu stopera i podzielenie wyniku przez liczbę cykli. Alternatywnie, do pomiarów można wykorzystać aplikację na telefon przeznaczoną do śledzenia czasów okrążenia modeli samochodów krążących po zamkniętych torach (np. Mini4WD) i użyć średniego czasu np. po 50 cyklach kija (w aplikacji jest to 100 okrążeń).

 

Środek ciężkości kija golfowego

 

Uchwyt wahadła MOI

Ścieżka menu:

aktualizacja: listopad 2021