Jednostki długości / odległości

Kalkulator poniżej przelicza jednostki długości metryczne na anglosaskie (imperialne, brytyjskie) i odwrotnie.

W różnych krajach stosowane są różne jednostki długości. Dlatego też długości dołków na polu są podawane w różnych jednostkach: brytyjskich – imperialnych (jardy) albo metrycznych (metry). Konwerter obejmuje wiele jednostek: pręty (rods), łańcuchy (chains), furlongi (furlongs) oraz jednostki nautyczne: sążnie (fathoms), kable (cables) i mile morskie (nautical miles).

 metryczne i imperialne jednostki długości - przeliczniki

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: sierpień 2021