Jednostki prędkości (wiatru)

Kalkulator przelicza jednostki prędkości z systemu metrycznego na imperialne i odwrotnie.

W zależności od kraju prędkość wiatru na polu golfowym podawana jest w różnych jednostkach:

  • anglosaskich/imperialnych: stopy na sekundę (f/s) i mile na godzinę (mph) lub
  • metrycznych: metry na sekundę (m/s) i kilometry na godzinę (km/h).

Kalkulator obejmuje także jednostki nautyczne: węzły oraz skalę Beauforta.

 metryczne i imperialne jednostki prędkości - przeliczniki

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: sierpień 2021