Skorygowany Wynik Brutto

Po co jest Skorygowany Wynik Brutto ?

W systemie WHS po każdej rundzie obliczany jest Skorygowany Wynik Brutto. Następnie jest on przeliczany na Nadwyżkę Handicapową. Reguły Handicapowe zawierają stwierdzenie, że „Wynik używany do celów handicapowych nie powinien być nadmiernie uzależniony od złych wyników uzyskanych na jednym lub dwóch dołkach, ponieważ mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych umiejętności gracza.” Dlatego do celów handicapowych liczba uderzeń uzyskanych na dokach jest korygowana następująco:

  • maksymalny wynik dołka jest ograniczony do wartości double bogey netto na każdym rozegranym dołku
  • Handicap Pola stosowany do korekty może wynosić nie więcej niż 54
  • jeśli liczba uderzeń na dołku jest większa niż double bogey netto to wynik jest korygowany na wartość double bogey netto
  • jeśli gracz rozpoczyna dołek i go nie kończy to wynik jest zapisywany jako double bogey netto

Double bogey netto to:

skorygowany wynik brutto - double bogey netto

Przy zgłaszaniu przez gracza wyniku przed uzyskaniem pierwszego (początkowego) Handicapu nie ma wartości double bogey netto. W takiej sytuacji na każdym rozegranym dołku stosowany jest limit uderzeń równy par+5. Oznacza to, że Handicap Pola dla rundy 18 dołkowej wynosi 54, a dla rundy 9 dołkowej 27.

 

Skorygowany Wynik Brutto – kalkulator

Do obliczenia Skorygowanego Wyniku Brutto niezbędna jest znajomość wartości Handicapu Pola. Można tę wartość wprowadzić ręcznie lub rozwinąć ukryty kalkulator.

 Skorygowany Wynik Brutto jest przeliczany na Nadwyżkę Handicapową. Jest ona zapisywana w historii wyników gracza i stanowi podstawę do obliczania nowego Handicapu gracza.

Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników (scorecard)

obliczająca Skorygowany Wynik Brutto i Nadwyżkę Handicapową całej rundy golfa.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2024