Strefa zabronionej gry

Strefa zabronionej gry (ang. No Play Zone) to obszar chroniony na polu, do którego nie wolno wchodzić. Tym bardziej nie wolno z niego grać. Naturalnie zabronione jest również poszukiwanie i podnoszenie piłki leżącej w tej strefie. Gracz jest zobowiązany do zastosowania procedury uwolnienia. Uwolnienie jest również obowiązkowe jeśli piłka spoczywa poza tą strefą, ale strefa ta koliduje z ustawieniem golfisty do uderzenia lub obszarem zamierzonego zamachu.

Strefy zabronionej gry są wyznaczane z powodów związanych z ochroną środowiska, ochroną zabytków lub ze względu na bezpieczeństwo graczy. Mogą być zdefiniowane i oznaczone jako:

  • Teren w naprawie (ang. Ground Under RepairGUR). Rozwiązanie stosowane na przykład gdy obszar porośnięty rzadkimi roślinami znajduje się w pobliżu fairwaya lub putting greenu.
  • Obszar kary (ang. Penalty AreaPA). Rozwiązanie stosowane zwykle gdy strefa chroniona znajduje się w obszarze lub na skraju obszaru wodnego (strumień, jezioro itp.);
  • Poza granicami pola (ang. Out of BoundsOB). Rozwiązanie stosowane na przykład gdy pole golfowe sąsiaduje z prywatnym polem uprawnym i konieczne jest zapobieganie uszkodzeniom roślinności na tym obszarze.

Procedura uwolnienia jest odmienna dla każdego z powyższych przypadków. Musi być oczywiście zgodna z Regułą Gry w Golfa odpowiednią dla określonego typu obszaru. Obowiązująca procedura jest zawsze opisana w Regułach Lokalnych.

Nie ma formalnie określonych kolorów palików i linii przeznaczonych do oznaczania stref zabronionej gry. Najczęściej jednak stosowane jest następujące oznakowanie:

  • niebieskie paliki z zielonymi wierzchołkami lub zielone palikiteren w naprawie ze strefą zabronionej gry i obowiązkowym uwolnieniem na obszarze głównym pola;
  • czerwone lub żółte paliki z zielonymi wierzchołkami – obszar kary ze strefą zabronionej gry z obowiązkowym uwolnieniem;
  • białe paliki z zielonymi lub czarnymi wierzchołkami – strefa zabronionej gry poza granicami pola.

 

Przykłady oznakowania:

Strefa zabronionej gry oznakowana jako Czerwony Obszar Kary:

strefa zabronionej gry czerwone paliki z zielonymi wierzchołkami

 

Strefa zabronionej gry oznakowana jako Aut (OB):

strefa zabronionej gry w golfie białe paliki zielone wierzchołki

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: Listopad 2021