Długość kija

Sposób pomiaru długości kija

Oficjalnie, według przepisów golfowych, długość kijów wood i iron jest mierzona, kiedy kij leży na płaskiej powierzchni a stopa główki kija nachylona jest w stosunku do podłoża pod kątem 60 stopni. Długość kija stanowi odległość mierzona od końca gripu wzdłuż osi szaftu lub prostego jej przedłużenia od punktu, w którym przecinają się płaszczyzny stopy i podłoża. Długość putter’ów stanowi odległość mierzoną od końca gripu wzdłuż osi szaftu lub prostego jej przedłużenia do stopy kija. Całkowita długość kija musi wynosić co najmniej 18 cali (457 mm). Jednocześnie, za wyjątkiem putterów, kije nie mogą być dłuższe niż 48 cali (1219 mm).

długość kija golfowego według reguł przepisów

Jednakże z uwagi na różne kąty lie różnych kijów do celów dopasowania kija bardziej odpowiednia jest inna definicja. Określa ona długość kija golfowego jako odległość mierzoną od krawędzi gripu (butt) do punktu, w którym przedłużenie szaftu w dół przecina powierzchnię podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia. Przy takim „normalnym” ustawieniu kija rowki na licu główki są równoległe do podłoża.

długość kija golfowego

Dla długich kijów o kącie lie zbliżonym do 60 stopni różnica wyników w obu pomiarach jest nieistotna. Dla krótkich kijów iron i wedge o kątach lie dochodzących do 64 stopni różnica wynosi ok. 2,5 mm (1/10 cala).

 

Typowa długość kija

Standardowa długość kija 5-iron ( z grafitowym szaftem) wynosi 38 cali z różnicami ½ cala pomiędzy poszczególnymi kijami (3-9) iron. Daje to 39 cali dla 3-iron i 36 cali dla 9-iron. Różnice długości kijów wedge zależą od indywidualnych preferencji i zwykle są mniejsze – nie przekraczają ¼ cala.

Długość drivera i kijów wood zależy od innych czynników. Dłuższy driver umożliwia uzyskiwanie większych odległości, ale jest on trudniejszy do opanowania. W rezultacie gracz może używać tak długiego drivera, jakiego jest jeszcze w stanie dobrze kontrolować. Dla niektórych golfistów oznacza to 44 cale, dla innych nawet 46 cali.

Kalkulator pozwalający na statyczne dopasowanie długości kija jest dostępny na następnej stronie

Przejdź do dobierania długości kija

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2023