Porównanie MOI i Swingweight

Fizyka MOI i Swingweight

MOI jest podstawową wielkością fizyczną odpowiadającą oporowi, który odczuwa golfista przy przyspieszaniu obrotu kija wokół nadgarstków.

Swingweight to empiryczne przybliżenie bezładności kija golfowego odczuwanej przez golfistę. Swingweight nie reprezentuje żadnego zjawiska fizycznego w swingu golfowym.

 

Obliczenia i jednostki

MOI kija jest mierzone i wyrażane w jednostkach masy-razy-odległość-kwadrat. Używane są gramy*cale², kilogramy*cale² lub kilogramy*centymetry². Jest to zależność nieliniowa. Całkowity moment bezwładności kija jest sumą momentów wszystkich małych fragmentów (nie części !) kija posiadających masę. MOI każdego takiego fragmentu to iloczyn jego masy i kwadrat jego odległości od osi obrotu.

Wartość Swingweight jest mierzona w jednostkach masy-razy-odległość, np. gramy*cale i konwertowana na sztuczną skalę, w której wartości są wyrażane za pomocą symboli składających się z litery i cyfry. Im niższa jest litera i mniejsza cyfra, tym mniejszą bezwładność obracanego kija odczuwa golfista. Wartością najmniejszą jest A0, największą G9. Swingweight jest funkcją liniową. Wartość Swingweight kija może być obliczona jako iloczyn masy całego kija i odległości jego środka ciężkości od osi obrotu.

 

Oś obrotu

Osią obrotu MOI całego kija jest koniec kija od strony gripu (butt).

Osią obrotu / punktem podparcia kija do określenia Swingweight jest punkt oddalony o 14 cali (skala „Lorythmic”) lub 12 cali (skala „Official”) od końca kija (butt).

MOI i Swingweight kija golfowego - Moment bezwładności

 

Pomiar

Wartość MOI może być zmierzona za pomocą specjalistycznych urządzeń elektronicznych. Może również być wyznaczona przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi: wagi kuchennej, linijki i stopera. Metoda pomiaru opisana jest tutaj.

Wartość Swingweight może być zmierzone za pomocą specjalistycznych urządzeń elektronicznych lub mechanicznych. Może również być wyznaczona przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi: wagi kuchennej i długiej linijki. Metoda pomiaru opisana jest tutaj.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2017