Flex – sztywność szaftu

Określenie „flex” dotyczy sztywności i stopnia wyginania się szaftu kija golfowego podczas zamachu (swingu).

Niestety nie ma oficjalnego systemu oznaczania wielkości ugięcia / sztywności szaftu. Niektórzy producenci używają własnych kodów sztywności (takich jak International Flex Code firmy Miyazaki), ale wielu producentów stosuje popularną skalę, w której sztywność jest wyrażana pojedynczą literą:

  • L (Ladies) – najbardziej elastyczny, przeznaczony dla kobiet lub osób o wysokich handicapach
  • A lub M (Amateur, Moderate, Mature) – przeznaczony dla seniorów lub osób o wyższych handicapach
  • R (Regular) – przeznaczony dla przeciętnego mężczyzny o średnim handicapie
  • S lub F (Stiff, Firm) – przeznaczony dla graczy o niskich handicapach
  • X lub T (eXtra stiff, Tour) – przeznaczone dla graczy scratch i graczy zawodowych

Oznaczenie sztywności jest zwykle nadrukowane na szafcie.

oznaczenie sztywności flex na kiju / szafcie

Brak jednego uniwersalnego standardu oznacza, że dwa modele różnych producentów oznaczone jako „R” mogą różnić się sztywnością. Niekiedy szaft Regular jednej firmy może być bardziej podobny do Stiff niż do Regular drugiej firmy.

Czasami ze względów marketingowych w oznaczaniu szaftów można zaobserwować lekką przesadę w deklarowanej sztywności. Mówiąc wprost, sztywność „Stiff” brzmi lepiej dla ego niektórych golfistów niż „Regular”, chociaż faktyczna sztywność obu jest podobna.

 

Niemniej jednak wielu producentów szaftów publikuje własne tabele, które określają sztywność szaftu odpowiednią dla danego golfisty. Wskazywana sztywność zależy zazwyczaj od długości uderzenia lub prędkości zamachu. Poniższy kalkulator używa uśrednionych parametrów swingu i podaje oszacowaną wartość sztywności.

Naturalnie ten sposób może nie być idealny, ale może okazać się pomocny we wstępnym doborze właściwej sztywności szaftu.  Istotnym elementem dla trafności obliczeń jest podanie PRZECIĘTNYCH, A NIE NAJWYŻSZYCH osiągalnych długości uderzeń (ew. szybkości swingu).

  

Ścieżka menu:

aktualizacja: luty 2022