Miary kąta i funkcje trygonometryczne

Kalkulator przelicza miary kąta i oblicza jego funkcje trygonometryczne.

W różnych dziedzinach zastosowań do określania kątów stosuje się różne miary. Najczęściej są to stopnie lub radiany albo ich części (minuty kątowe, miliradiany). Kalkulator obejmuje również przeliczanie jednostek stosowanych w artylerii (tysiączne NATO), żegludze (rumby) oraz grady / gradusy.

Dodatkowo kalkulator oblicza wartość wybranej funkcji trygonometrycznej dla przeliczanego kąta.

 przeliczanie miary kąta i funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne dla kąta „α”:
sinus: sin α = A/C
cosinus: cos α = B/C
tangens: tg α = A/B
cosecans: cosec α = C/A
secans: sec α = C/B
cotangens: ctg α = B/A

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: sierpień 2021