Aut (OB)

OB – zewnętrzna granica pola

Określenie OB jest skrótem od angielskiego wyrażenia „Out of Bounds” i oznacza ogólnie cały teren znajdujący się poza granicami pola. Zgodnie z Regułami Gry w Golfa nie można stamtąd wykonywać uderzeń. Termin ten jest używany zamiennie z określeniami „Aut”, „OOB” i „poza granicami pola”.

Najczęściej cały teren wewnątrz tej granicy zaliczany jest do obszaru pola (in bounds). Czasami jednak ze względów bezpieczeństwa pewna część pola może być określona jako „wewnętrzny aut” dla określonego dołka. Może to być ustalone na przykład po to, aby uniemożliwić graczom ścinanie dołka typu dogleg porzez zagranie piłki na fairway innego dołka.

 

Dokładna lokalizacja granicy pola

Granica pola rozciąga się zarówno nad ziemią, jak i pod ziemią. Jest wyznaczana przez paliki, obiekty graniczne lub linie malowane na ziemi. Graniczne paliki i linie powinny być białe.

Gdy położenie OB jest wskazywane przez paliki lub ogrodzenie, granica jest wyznaczona przez linię łączącą krawędzie słupków ogrodzenia lub palików położone od strony pola na poziomie gruntu. Same obiekty graniczne i paliki są położone poza granicami pola. Nie można ich usuwać bez wyraźnego pozwolenia zawartego w regułach lokalnych.

Kiedy położenie OB jest wskazywane przez namalowaną linię na ziemi, granica jest wyznaczona krawędzią linii od strony pola, a sama linia jest poza jego granicami. W takich przypadkach paliki mogą być użyte do pokazania, gdzie znajduje się granica, ale nie mają one innego znaczenia.

Gdy położenie OB jest wskazywane przez inne obiekty takie jak ściana lub droga, dokładne położenie granicy jest jednoznacznie i szczegółowo opisane w regułach lokalnych i na karcie wyników.

Aut granica pola golfowego, OB, OOB

 

Kiedy piłka jest na aucie –out of bounds?

Piłka znajduje się poza polem tylko wtedy, gdy „cała leży poza granicą pola golfowego”. Piłka jest w polu, gdy „dowolna część piłki leży na ziemi lub dotyka ziemi lub innego obiektu wewnątrz granicy, lub leży powyżej granicy lub innej części pola”.

Na rysunkach poniżej granica pola jest zaznaczona czarną linią przerywaną.

piłka out of bounds OB OOB

piłka out of bounds poza granicą pola

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2021