Moment bezwładności

Istnieje kilka różnych momentów bezwładności (MOI – ang. Moment Of Inertia), które wpływają na zachowanie kija golfowego. Dla gracza przy uderzeniu najważniejszy jest moment bezwładności przy obracaniu całego kija.

Moment bezwładności jest fizyczną miarą oporu kija odczuwaną przez golfistę przy jego przyspieszaniu podczas swingu od miejsca największego odchylenia (cock) do wypuszczenia go po uderzeniu piłki (release). Jest to zasadnicza wielkość fizyczna, która determinuje sposób poruszania się kija przy uderzaniu. Wszystkie części kija mają swoje momenty bezwładności. Większy MOI sprawia, że do przyspieszenia ruchu obrotowego kija potrzebna jest większa siła.

Moment bezwładności zależy od masy i odległości od osi, wokół której ta masa jest obracana. Liczbowo, moment bezwładności jest obliczany jako suma iloczynów masy i kwadratów ich odległości od osi obrotu dla wszystkich punktów materialnych (małych fragmentów) kija.

 

Dopasowanie MOI kija

Przy uderzeniu cały kij obraca się obraca się mniej więcej naokoło nadgarstków gracza. Metoda dopasowywania MOI kijów polega na wyrównaniu MOI wszystkich kijów w jednym zestawie. Dopasowanie MOI opiera się na założeniu, że kij w swingu obraca się wokół końca gripu (butt). W związku z tym brana jest pod uwagę wartość MOI w stosunku do osi obrotu znajdującej się na końcu kija.

 

Dopasowanie MOIG kija

Fitterzy zajmujący się kijami golfowymi zaczęli również używać innej metody nazwanej BioMatch. Istotnym elementem tej metody jest MOIG i BMI kija. MOIG to akronim momentu bezwładności wokół środka gripu (ang. Moment Of Inertia around the center of the Grip). Natomiast BMI to akronim indeksu BioMatch (ang. BioMatch Index). Dopasowanie MOIG opiera się na założeniu, że kij w swingu obraca się wokół środka gripu. Geometryczny środek gripu (rozumianego jako część kija) znajduje się około 5 cali od końca kija. Natomiast środek chwytu kija przez gracza (ang. grip) znajduje się zazwyczaj około 100 mm od krawędzi gripu. W efekcie przyjęto, że przy dopasowaniu MOIG oś obrotu znajduje się 100 mm (nieco mniej niż 4 cale) od końca kija.

MOI i MOIG - osie i siły momentu bezwładności kija golfowego

 

Im dłuższy jest kij i cięższe jego części (główka, szaft itp.) tym większy jest MOI i MOIG całego kija. Podobnie krótszy kij i lżejsze części powodują zmniejszenie MOI kija.

 

Jednostki MOI

Moment bezwładności jest wyrażany w jednostkach masy-razy-odległość-kwadrat. Różni specjaliści od kijów używają jednostek: funty*cale², kilogramy*cale² lub kilogramy*centymetry². Kalkulatory przeliczające moment bezwładności na inne jednostki są dostępne na podstronie Przeliczniki/Jednostki MOI.

 

Podstawowe różnice między Swingweight a MOI kija są opisane tutaj.

 

Przejdź bezpośrednio do:

Planowanie MOI nowego kija

Pomiar MOI i MOIG całego kija

Korygowanie MOI całego kija

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: listopad 2021