Jednostki MOI – moment bezwładności

Kalkulator przelicza różne jednostki MOI, w których podawana jest wartość momentu bezwładności kija golfowego. Obejmuje jednostki pochodzące z systemu metrycznego oraz imperialnego (brytyjskiego, anglosaskiego).

Gotowe urządzenia do pomiaru momentu bezwładności całego kija najczęściej podają zmierzone wartości w:

  • kilogramach*centymetrach² lub
  • funtach*cale².

Kalkulator obejmuje także inne jednostki, w tym kilogramy*cale² oraz rzadziej używane slugi*stopy².

 Więcej informacji o momencie bezwładności kija golfowego jest w zakładce MOI całego kija .

 

jednostki MOI - przeliczanie

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2021