Kalkulator Stroke Play, Stableford i Par

Kalkulator poniżej oblicza wyniki Stroke Play, Stableford i Rozgrywek Par (brutto i netto) dla dołka rozgrywanego na dowolnym polu.

Do obliczenia wyniku netto niezbędna jest znajomość wartości Handicapu Gry, służącego do określenia liczby dodatkowych uderzeń (uderzeń handicapowych).

UWAGA:
Od listopada 2020 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii wprowadzono „brytyjski” system WHS. Sposób obliczania tam Handicapu Pola i Handicapu Gry jest nieco inny niż w reszcie świata. Kalkulatory dla tych wysp są dostępne na angielskiej wersji tej zakładki: Stableford Calculator.

 

Obliczanie Handicapu Pola i Gry pojedynczego gracza

Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.Obliczanie Handicapu Gry drużyny 2-osobowej

Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce. 

Aby obliczyć wynik Stroke Play (Stableford) dołka na dowolnym polu golfowym należy  wprowadzić wartość Handicapu Gry oraz dane z karty wyników: par dołka, indeks dołka (oznaczenie na karcie wyników: SI, HCP lub HDCP) i liczbę uderzeń brutto. Jeśli Handicap Gry wynosi 0 (zero) wyświetlane są wyniki brutto. Przy wprowadzeniu innej wartości wyświetlane są wyniki netto.

 Wynik całej rundy jest sumą wyników uzyskanych na wszystkich dołkach.

 

 

powrót do: Wynik Gry

aktualizacja: wrzesień 2021