Maximum Score

Maximum Score jest odmianą formatu stroke play, w której maksymalna liczba uderzeń, które gracz może zapisać na każdym dołku² jest ograniczona i jednoznacznie określona w Regulaminie Turnieju.

Maksymalna wartość może być określona jako:
– stała wartość (np. 8, 10),
– wartość zależna od par dołka (np. par + 2, podwojony par),
– wartość zależna od handicapu gracza (np. bogey netto, triple bogey netto).

W przypadku trudności z ukończeniem dołka gracze są uprawnieni do podniesienia piłki bez dyskwalifikacji, gdy ich wynik jest równy lub wyższy od wyznaczonego maksimum.

Zasadniczo, ale z zastrzeżeniem ograniczeń miejscowych Reguł Handicapowych (zatwierdzone formaty gry), wyniki uzyskane podczas rundy Maximum Score mogą być kwalifikowane do celów handicapowych, jeśli wyznaczony w Regulaminie maksymalny wynik dołka nie jest niższy niż double bogey netto.

 

UWAGI:
– format Maximum Score nie jest zatwierdzony w Polsce do celów handicapowych (patrz Reguły Handicapowe, reg.2.1a).
– system Eagle2 nie obsługuje zapisu Maximum Score – przy wprowadzaniu wyników zawodów należy ręcznie zweryfikować / skorygować liczbę uderzeń na dołkach wpisaną na karcie wyników.

 

powrót do: Wynik Gry

aktualizacja: lipiec 2020