Kalkulator wyniku Match Play

Kalkulator poniżej oblicza wynik Match Play dla dołka rozgrywanego na dowolnym polu.

Do obliczenia wyniku z uwzględnieniem handicapu (wyniku netto), niezbędna jest znajomość wartości Handicapów Gry obu stron, służących do określenia liczby dodatkowych uderzeń (uderzeń handicapowych) dla słabszej strony.

UWAGA:
Od listopada 2020 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii wprowadzono „brytyjski” system WHS. Sposób obliczania tam Handicapu Gry jest nieco inny niż w reszcie świata. Kalkulatory dla tych wysp są dostępne na angielskiej wersji tej zakładki: Match Play Calculator.

 

Obliczanie Handicapu Gry w match play

Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce. 

Aby obliczyć wynik Match Play dołka na dowolnym polu golfowym należy wprowadzić wartość Handicapów Gry oraz danych z karty wyników: indeks dołka (oznaczenie na karcie wyników: SI, HCP lub HDCP) i liczbę uderzeń brutto każdej ze stron.

Jeśli oba Handicapy Gry wynoszą 0 (zero) wyświetlany jest wynik brutto. Przy wprowadzeniu innych wartości wyświetlany jest wynik netto.

 Wynik całej rundy jest sumą wyników uzyskanych na wszystkich dołkach.

uderzenia handicapowe i handicap w match play

powrót do: Wynik Gry

aktualizacja: wrzesień 2021