Gra w czasie epidemi COVID-19

Wytyczne i zalecenia dotyczące stosowania
Reguł Gry w Golfa i Reguł Handicapowych

w czasie epidemii wirusa Covid-19

zobacz …