Gra w czasie epidemi COVID-19

Wytyczne i zalecenia dotyczące stosowania
Reguł Gry w Golfa i Reguł Handicapowych
w czasie epidemii wirusa Covid 19

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Reguł Gry w Golfa oraz Reguł Handicapowych dostępne na stronach internetowych

zobacz …