Archives: News

CR i SR polskich pól golfowych

W zakładce http://golf.okrasa.eu/kalibracja/ jest wyświetlana tabela z aktualnymi współczynnikami CR i  SR oraz par wszystkich skalibrowanych pól golfowych w Polsce. Będzie uzupełniana i sukcesywnie aktualizowana zobacz tu …

Handicap WHS w grze match play

Zasady stosowania handicapu WHS w rozgrywkach match play różnią się od handicapu w grze stroke play. Krótki opis i kalkulator powinien wyjaśnić większość wątpliwości. zobacz tu …

Gra w czasie epidemi COVID-19

Wytyczne i zalecenia dotyczące stosowania Reguł Gry w Golfa i Reguł Handicapowych w czasie epidemii wirusa Covid-19 zobacz …

Kompensacja zmian długości kija masą główki

Kalkulator zależności długości kija od masy główki. Pozwala zaplanować kompensację zmiany długości kija poprzez zwiększanie albo zmniejszanie masy główki kija. zobacz …

Korygowanie Swingweight kija

Kalkulator obliczający Swingweight kija po zmianie masy główki i długości kija.