Archives: News

Przeliczniki jednostek miary

W zakładce Przeliczniki dostępne są kalkulatory przeliczające różne jednostki miar: metryczne imperialne (brytyjskie, anglosaskie) inne stosowane w różnych dziedzinach Aktualnie przygotowane są przeliczniki jednostek, w których podawany jest: Swingweight kija golfowego MOI (momentu bezwładności) kija golfowego Ponadto dostępne są przeliczniki jednostek: długości / odległości prędkości (wiatru) masy / ciężaru temperatury kątów i ich funkcji trygonometrycznych

Zmiany CR i SR polskich pól golfowych

W zakładce CR i SR polskich pól jest dostępna tabela z aktualnymi współczynnikami CR i  SR oraz par wszystkich pól golfowych w Polsce skalibrowanych zgodnie z systemem WHS. Najważniejsze zmiany w 2021 to nowe współczynniki kalibracji dla pól: Amber Baltic Golf Club Golf Park Mikołów Kraków Valley Golf & Country Club Śląski Klub Golfowy Przytok

Handicap WHS w grze match play

Zasady stosowania handicapu WHS w rozgrywkach match play różnią się od handicapu w grze stroke play. Krótki opis i kalkulator powinien wyjaśnić większość wątpliwości. zobacz tu …